Klesarija, građevinarstvo, trgovina, usluge i vanjska trgovina
 
 

      Manager: Alen Barić

       Adresa:
            Kastav
            Žegoti 28 a
            Hrvatska

       Tel/Fax:     (051) 691-059
       Tel/Fax:     (051) 691-233
       Mob:           098 - 958 7071

       Ili nam pošaljite poruku na e-mail

 
Djelatnost:
       Vršimo obradu i stručnu ugradnju svih vrsta
                                                                      - Granita
                                                                      - Mramora
                                                                      - Bračkog kamena
                                                                      - Istarskog kamena

       Klešemo profilirane elemente za graditeljstvo i groblja iz masiva svih veličina i oblika

Referenc lista
Fotografije nekih od naših radova
Galerija i video

Katalog